Over Stichting HBS

Vanaf 1 januari 2018 wordt het werk van Stichting HBS voortgezet door Stichting Verre Naasten via het project Kerkleiders op Missie.

 

Stichting HBS ondersteunde van 1973 tot 2018 buitenlandse studenten die in Kampen theologie studeerden. In die jaren voltooiden meer dan 180 internationale studenten hun opleiding. Velen van hen verspreiden nu het evangelie in hun eigen land.

Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun:

  • aan hulpbehoevende buitenlandse studenten en – in bijzondere gevallen, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – aan andere studenten, die studeren aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15 te Kampen;
  • aan hulpbehoevende buitenlandse studenten die studeren aan een gereformeerde theologische opleiding in het buitenland;
  • in andere bijzondere gevallen, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur

Beleidsplan

De doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd door deze punten:

  • Het beleid van de stichting is om hulpbehoevende buitenlandse studenten financieel te ondersteunen en derhalve niet aan predikanten.
  • Jaarlijks wordt een bedrag vastgesteld dat voor ondersteuning beschikbaar is.
  • Ondersteuning dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. De aanvragen moeten worden ingediend bij de secretaris en voorzien van een begroting.
  • Ondersteuning wordt, afhankelijk van de omstandigheden, verstrekt in een bijdrage welke als schenking kan worden aangemerkt en/of als gedeeltelijke lening

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor gemaakte reiskosten en secretariaatskosten.

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening van 2017.